UV licht: gevaar of zegen?

UV-C beschadigt het DNA, maar volgens onderstaand experiment herstelt UV-A juist DNA en stopt zelfs het veroudering proces. Alles hangt af van de juiste dosis. Een bepaalde hoeveelheid van de juiste componenten van UV-licht is zeer belangrijk voor onze gezondheid.

Sinds het gat in de ozonlaag komen er steeds meer korte golf UV-C stralen op het aardoppervlak. Voorheen waren we hier tegen beschermd. De schade die UV-C aanricht, plaatst UV-licht in het algemeen helaas in een negatief daglicht.

Het UV-licht experiment dat prof. Joan Smith-Sonneborn, professor in de fysiologie van de Wyoming universiteit heeft gedaan is heel interessant voor dit onderwerp: Zij bestraalde ééncelligen met UV-C waardoor het DNA beschadigde en de levensduur verkorte. 
Hierna bestraalde ze de beschadigde cellen met UV-A waarna de beschadigde cellen zich zelf herstelden en zelfs het veroudering proces stopte.
Met nog meer bestraling met UV-A bleek zelfs dat de levensverwachting steeg met 50% in vergelijking met de niet bestraalde controle groep.

Bij het spectrum van de full Spectrum daglicht lampen is UV-A en UV-B aanwezig maar is het schadelijke UV-C weggelaten.