Toepasbaarheid

Nagebootst daglicht werd voor het eerst toegepast bij de Amerikaanse marine in onderzeeërs en door NASA in de ruimtevaart.  Om toch een dag- en nachtritme in tact te houden, werd getracht een zo natuurlijk mogelijke daglicht situatie te creëren, door middel van Full Spectrum. Het gevolg was dat mensen alerter werden en minder

snel vermoeid. 

Waar is de daglicht lamp toepasbaar?

De daglicht lampen zijn overal toepasbaar waar behoefte is aan daglicht en waar mensen leven en werken, maar ook waar dieren leven. 
In praktijk zien we de daglamp in kantoren, woonhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, ziekenhuizen, en waar dieren zich bevinden, bijvoorbeeld een aquarium, terrarium, stallen et cetera. 
Niet alleen vanwege de natuurgetrouwe weergave van de kleuren en de scherpte maar ook omdat het ervaren wordt als gezond om in te verblijven. 

Resultaten daglicht lampen

Gevonden resultaten: Beter zien, minder stress, geen vermoeidheidsverschijnselen, een actief en gezond gevoel, de opname van vitamine D als Calcium wordt verbeterd.

Lees meer over Full spectrum TL lampen.