Color Rendering Index

De kleurweergave index, Nederlands voor "Color Rendering Index" (CRI), is een index voor de kwaliteit van kleurweergave van door een lichtbron belichte objecten, vergeleken met de kleurweergave van dezelfde objecten belicht door een "zwarte straler" met dezelfde kleurtemperatuur als de te kwalificeren lichtbron.  Een zwarte straler heeft per definitie een kleurweergave-index van 100.

(Met een zwarte straler wordt bedoeld een geïdealiseerd object dat alle elektromagnetische straling die erop valt, absorbeert (dus niet reflecteert). Door de absorptie van deze energie wordt de temperatuur van dit object hoger dan de omgevingstemperatuur. Deze warmte wordt aan de omgeving afgegeven in de vorm van elektromagnetische straling. Bij lage temperaturen zal de hoeveelheid licht verwaarloosbaar zijn en de straling voornamelijk in de vorm van infrarode straling zijn, bij zeer hoge temperaturen wordt het object roodgloeiend of witheet. In theorie zal een zwarte straler altijd op alle golflengten uitzenden. Een zwarte straler is een ‘ideale uitzender’ en zendt, gegeven de temperatuur, de maximaal mogelijke hoeveelheid energie per oppervlakte-eenheid uit op elke golflengte.)