Ultraviolet

Ultraviolet (uv), ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd) is in 1801 door Johann Wilhelm Ritter ontdekt. Uv-licht valt net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 10 en 400 Nanometer (nm), dus 'voorbij het violet', wat gelijk de letterlijke betekenis is van 'ultraviolet'. In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen uv A, uv B en uv C. Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm ("lange golven"). Uv B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. Uv C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm ("kortgolvige straling"). Straling met een golflengte tussen ongeveer 10 en 100 nm noemt men extreem ultraviolet (EUV of XUV). Deze straling dringt niet ver door in de atmosfeer.