Kleurenspectrum

Het kleurenspectrum is een samenvoeging van de woorden "kleur" en "spectrum", samengevoegd met het woord "en" ertussen.

 

 

 

In de natuurkunde spreekt men over het kleurenbeeld dat ontstaat door de ontleding van samengesteld licht. De logische uitleg van het woord Kleurenspectrum" is: de verscheidenheid aan kleuren.

Isaac Newton gebruikte het Latijnse woord spectrum om de kleurenreeks te omschrijven die ontstond toen hij een bundel zonlicht door een glazen  prisma liet vallen.

Het kleurenspectrum bestaat uit de kleuren van  de regenboog met de kleuren (in volgorde) rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Buiten het zichtbare licht zet het spectrum zich voort via ultraviolet, röntgenstraling naar gammastraling in de korte golflengtes en  via infrarood en microgolven naar radiogolven in de lange golflengtes. Hoewel deze straling voor het menselijk oog niet zichtbaar is, wordt zij wel  tot het spectrum gerekend.